POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Vis

Policijska postaja Vis
POLICIJSKA POSTAJA VIS
Vis, Vladimira Nazora 32
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/309 029; 309 010; 309 039
faks:  021/309 038
 

Policijska postaja Vis teritorijalno pokriva područje otoka Visa (gradova Vis i Komiža i pet manjih mjesta) te područje Paklenih otoka, otoka Biševo i Svetac.
Otok Vis prostire se u smjeru zapad-istok u dužini od 17 km ( rt Barjaci - rt Kampanel ) dok mu širina iznosi oko 7.5 km ( potez Pritišćina - Vini Bok na južnoj obali od poteza Mala Travna - Tiha kod Oključne na sjevernoj obali).  Površina otoka Visa i pripadajući otoka iznosi 102.32 km kvadratnih od koji 90.26 km kvadratnih otpada na sam otok Vis, 5.84 km kvadratna na otok Biševo, 4.34 km kvadratna na otok Svetac , a ostali dio na druge manje otočiće.             
Područje otoka Visa nastanjeno je sa oko 3 800 stanovnika, dok na drugim otocima nema stalno nastanjenih osoba, a u ljetnom periodu na području otoka Visa i drugih otočića procjenjuje se da broj osoba poraste i do četiri puta.
Na području grada Visa nalazi se administrativni centar Grada Visa, Policijska postaja, Prekršajni sud, poslovnica Splitske banke, poslovnica Fine , osnovna i srednjoškolska obrazovna ustanova, dječji vrtić, putničko brodsko pristanište, područje graničnog prijelaza , ispostava Lučke kapetanije , niz turističkih i ugostiteljskih objekata, dok se na području grada Komiže nalazi administrativni centar grada Komiže,  poslovnica Splitske banke, niz turističkih i ugostiteljskih objekata, ispostava Lučke kapetanije.
U policijskoj postaji Vis djeluje operativno dežurstvo, kriminalistička, temeljna, prometna i granična policija.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upučuje policijske službenike na izvršavanje potrebnih zadaća te pritom usmjerava i koordimira radom policijskih službenika. 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, obavlja poslove asistencija, osiguranja i zaštite, poslove nadzora i upravljanja prometom, poslove suzbijanja nezakonitih migracija i druge poslove iz djelokruga policijskih poslova.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta ( općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
Policijski službenici granične policije obavljaju poslove ulazno - izlazne kontrole putnika, plovila, prtljage i stvari na područjima graničnih prijelaza u suradnji na službenicima Carine i Lučke kapetanije.   Na području PP Vis nalaze se dva sezonska granična prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu - "Vis" i "Komiža".
 
Postajom rukovodi načelnik Zdravko Barbir.