POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, poslovi prevencije, analitički poslovi, te poslovi odnosa s javnošću.

Poslovi zakonitosti postupanja primarno se odnose na ocjenu  zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. Ovdje se zaprimaju i obrađuju predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika u slučajevima kad građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, odnosno, kad su policijski službenici svojim postupanjem prekoračili policijske ovlasti pa se građane u zakonskom roku od 30 dana obavještava o utvrđenom i poduzetom.

Poslovi prevencije odnose se na analizu stanja sigurnosti i praćenje pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela, u cilju njihove prevencije. Redovito se surađuje s tijelima lokalne i područne samouprave, različitim organizacijama, ustanovama i udrugama građana, predlažu se i provode mjere i aktivnosti preventivnog karaktera, koje doprinose unaprjeđenju sigurnosti u zajednici.

Analitički poslovi podrazumijevaju praćenje, proučavanje, te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.

Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija, te ostale poslove vezane za odnos policije i javnosti.


Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću 

voditeljica Odjela:  Antonela Lolić

telefon:  021/307 158;  021/ 307 090;  021/307-014

               021/ 307 111 (centrala)

Faks: 021/307 370

E-mail:   splitsko-dalmatinska@policija.hr

Medijima se svakodnevno, elektronskom poštom, dostavljaju informacije o značajnijim događajima na području PU splitsko-dalmatinske.

Predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.