POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Kontakt policajci PP Hvar

 

I. KONTAKT RAJON (Stari Grad):  obuhvaća uži dio grada Stari Grad, te naselja Ivanje Gomile, Borići, Šiberija, Molo Selo i Priko.

Značajne lokacije i objekti: Gradska luka, Gradska riva, OŠ "Petar Hektorović".

 KONTAKT POLICAJAC: Jozo Podrug  

 TELEFON: 021/ 504-231, 021/504-210, 021/504-239, 021/741-100

 

 

II. KONTAKT RAJON (Jelsa): obuhvaća uži dio mjesta Jelsa, te naselja Mala Banda, Vela Banda, Banski Dolac, Vrisna i Vitarnja.

Značajne lokacije i objekti: luka, riva, OŠ "Jelsa", SŠ "Jelsa".

 KONTAKT POLICAJAC: Predrag Čuljak

TELEFON: 021/504-231, 021/504-210, 021/504-239, 021/741-100