POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111
splitsko-dalmatinska uprava > Vijesti > POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
10. listopad 2018. -

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, objavljuje  

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva uprave, dana 05.09.2018.g., u postupku popune slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, na radna mjesta: 

1. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, ODJEL NADZORA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, vođa grupe za nadzor organiziranog kriminaliteta - 1 izvršitelj 

2. TRANZITNI PRIHVATNI CENTAR ZA STRANCE TRILJ, zamjenik voditelja Tranzitnog prihvatnog centra za strance Trilj – 1 izvršitelj 

3. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, ODJEL TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA, voditelj Odjela terorizma i ekstremnog nasilja – 1 izvršitelj 

4. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA OPĆEG KRIMINALITETA, ODJEL MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE, voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije – 1 izvršitelj 

5. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU, ODJEL OČEVIDA, voditelj Odjela očevida – 1 izvršitelj 

6. POLICIJSKA POSTAJA KAŠTELA, pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju – 1 izvršitelj 

7. I. POLICIJSKA POSTAJA SPLIT, vođa grupe za obradu kriminaliteta – 2 izvršitelja 

Testiranje će se održati dana 17.10.2018. godine  (srijeda), s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Trg hrvatske bratske zajednice 9, Split, III. kat/prostorija 309

O terminu održavanja testiranja, kandidati će biti obaviješteni i telefonskim putem. 

Pravni izvori za testiranje objavljeni su na web. stranici Ministarstva unutarnjih poslova, istovremeno s objavom internog oglasa. 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu, ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas. 

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

 1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koja se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u prostoriju gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 

2. Kandidati koji nisu pristupili testiranju, ne smatraju se više kandidatima u postupku. 

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

- na bilo koji način ometati druge kandidate. 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila, bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 

Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.                       

3. Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju, održati razgovor (intervju) istog dana 17.10.2018. godine, u 12,00 sati, u prostoriji 313/III.

Na razgovor (intervju) s Komisijom, biti će pozvani svi kandidati/kinje koji/e su zadovoljili na testiranju. 

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

                                                                       Komisija za provedbu internog oglasaVijesti za aktualni mjesec:


12.12.2018.Sažetak u protekla 24 sata
12.12.2018.Sumnjiči se za prijevaru
12.12.2018.Ozlijeđen policijski službenik
12.12.2018.Rezultati akcije u prometu „Faktori rizika “
11.12.2018.Sažetak u protekla 24 sata
11.12.2018.Sumnjiče se za krađe i razbojništvo
11.12.2018.Edukacija učenika srednjih škola u Splitu i Bolu
10.12.2018.Sažetak u protekla 24 sata
10.12.2018.Najava akcije u prometu
10.12.2018.Razbojništvo u Kaštelima
10.12.2018.Otuđena prijenosna računala
7.12.2018.Na Braču održano predavanje učenicima na temu Poštujete naše znakove
7.12.2018.Priopćene u svezi s odigravanjem nogometne utakmice Hajduk-Istra
7.12.2018.Obavijest o provođenju pojačanih aktivnosti u cestovnom prometu tijekom vikenda
7.12.2018.Sažetak u protekla 24 sata
7.12.2018.Dovršeno kriminalističko istraživanje
7.12.2018.Narušavanje javnog reda i mira
7.12.2018.Neovlaštena proizvodnja i promet drogama
6.12.2018.Predavanja za učenike o opasnostima od eksplozivnih sredstava
6.12.2018.Sažetak u protekla 24 sata


str.: 1 od 2. Ukupno: 33 zapisa.